Frågor & Svar

STOPSERVICE

Vad är StopService?
StopService lanserades i Norden redan 1984 och är idag marknadsledande inom spärrtjänst, identitets- och värdeskydd. I StopService ingår tjänsterna ID-skydd, Spärrtjänst, Objektregistrering, Nyckelservice och Nödkontanter.

Samtliga tjänster som ingår i StopService administreras av företaget cxLoyalty International AB.

STOPSERVICE FLEX

Vad är StopService Flex?
StopService Flex är en erbjudandesida under StopService med specialerbjudanden för kunder hos Swedbank och sparbankerna.

ID-SKYDD

Om jag blir utsatt för id-kapning och får fakturor riktade mot mig, ska jag betala de först och sen reklamera beloppen?
Nej, du ska aldrig betala för någonting som du själv inte har köpt eller beställt. Fakturan ska bestridas så fort så möjligt, det kan göras skriftligt eller muntligt till företaget som har utställt fakturan. Vi hjälper dig med detta.

Kan jag bli betalningsskyldig för en vara som jag själv inte har beställt/köpt?
Om du själv inte har gjort köpet/beställningen eller godkänt att en annan person gör det i ditt namn, så ska du heller inte behöva betala för det men vi kan aldrig garantera att en fordringsägare drar tillbaka sitt krav. Vi hjälper dig att bestrida alla felaktiga krav och står till ditt förfogande med all vår erfarenhet och våra redan upprättade relationer för att du inte ska bli ekonomiskt lidande som följd av en ID-kapning.

Kan jag lägga en spärr på mitt personnummer i förebyggande syfte?
Nej. Tyvärr går det inte att lägga en bedrägerispärr på sitt personnummer i förebyggande syfte. Om du däremot har blivit utsatt för en id-kapning och gjort en polisanmälan så kan man lägga in en spärr. Vi hjälper dig med detta.

Hur många kreditupplysningsföretag finns det i Sverige?
6 stycken. Vi hjälper dig med att lägga en bedrägerispärr på ditt personnummer hos samtliga kreditupplysningsföretag om du har blivit utsatt för en id-kapning.

Kan man få ersättning av er om man blir utsatt för en id-kapning?
Om du utsätts för ID-kapning hjälper vi dig att bestrida och avvisa felaktiga betalningskrav för att du inte ska bli ekonomiskt lidande till följd av ID-kapningen. Vi kan dock aldrig garantera att en borgenär drar tillbaka sitt krav och vi betalar inte ut någon ersättning.

Kan ni lägga en spärr för adressändring i mitt namn?
Nej. Vi rekommenderar dig däremot att gå in på Skatteverkets hemsida och med hjälp av BankID spärra dig mot ändring av din folkbokföringsadress.

Stämmer det att mitt personnummer finns tillgängligt för vem som helst?
Ja. Ditt personnummer är en offentlig uppgift under offentlighetsprincipen. Det betyder man kan ringa till Skatteverket för att få reda på ditt personnummer. Det finns också olika upplysningstjänster på internet där man kan beställa ut uppgifter som till exempel någons personnummer.

Hur upptäcker jag om min identitet har blivit missbrukad?
Vanligtvis genom att du får hem en kreditupplysning du inte känner till eller kanske till och med en faktura/krav på en vara eller tjänst du vet med dig att du själv inte har beställt. Om du misstänker att din identitet har blivit missbrukad så rekommenderar vi att du tar kontakt med oss så att vi kan undersöka detta.

Jag har fått ett mail som ser misstänksamt ut, vad ska jag göra?
Radera det direkt utan att klicka på några länkar eller öppna några bifogade filer, det kan nämligen innehålla virus. Dessa mail kallas ”phishing-mail” och det står ofta att det är skickat från en bank, Microsoft eller något annat stort företag. Mailet innehåller vanligtvis stavfel eller konstiga meningsuppbyggnader vilket kan ge indikationer på att mailet inte är från det företag som det står att det är från. Kolla också från vilken e-postadress mailet är skickat, ofta är det en adress som är lik den företaget själv använder sig av fast med små ändringar. Om du har fått ett ”phising-mail” och är osäker på vad du ska göra så ta kontakt med oss.

Vad är skillnaden mellan kortbedrägeri och id-bedrägeri?
Med id-bedrägeri avses situationer där en tredjeman, utan den försäkrades samtycke, använder sig av den försäkrades identifikationsbevis i syfte att begå bedrägeri eller annan kriminell handling, främst för egen ekonomisk vinning. Det kan exempelvis handla om att öppna ett bankkonto, ansöka om kreditkort, lån eller registrera telefonabonnemang i den försäkrades namn. Med identifikationsbevis avses varje legitimation som är avsedd att identifiera den försäkrade, exempelvis pass, körkort, personnummer, digital signatur etc. Ens kreditkort eller kontokort är ingen legitimation i Sverige, det finns ingen bild eller personnummer på dessa kort. Om man blir utsatt för kortbedrägeri, kontobedrägeri eller skimming av kort ska man därför vända sig till kortutgivaren för att reklamera de belopp som felaktigt har gått ut från kontot. Man bör också göra en polisanmälan. Det är banken som ska betala tillbaka pengarna till dig om det felaktigt gått ut pengar från ditt konto som du inte har någonting med att göra och såvida du inte har varit oaktsamt på något vis med din kod eller ditt kort.

Skillnaden är alltså att när det riktas ett betalningskrav mot dig (faktura, inkasso, påminnelse) så är det ett id-bedrägeri. Då har en, för dig obehörig person, använt sig av dina personuppgifter för att köpa/beställa varor/tjänster i ditt namn. Om du upptäcker att pengar har gått ut från ditt konto i banken, som du själv inte känner till, så är detta inget id-bedrägeri, det är ett kortbedrägeri och du måste ta kontakt med kortutgivaren.

GÄLLER TJÄNSTEN FÖR MIN FAMILJ?
Ja, tjänsten gäller alla i familjen förutsatt att ni ingår i samma hushåll och är boende på samma adress.

NÄTHJÄLPEN

Kan jag få hjälp med att ta bort all information om mig på internet?
En förutsättning för att vi ska kunna hjälpa dig att ta bort information om dig är att innehållet strider mot den aktuella webbplatsens användarvillkor och/eller strider mot tillämplig svensk lag.

Vad kan jag få hjälp med genom Näthjälpen?
Vi kan hjälpa dig med att:

- Ta bort kränkande och/eller stötande innehåll från sökmotorer
- Ta bort falska profiler
- Avsluta abonnemang och profiler
- Få tips och råd om hur du kan säkra dina konton på sociala medier

Kan ni garantera att innehållet kommer att tas bort?
Nej, vi kan inte garantera att innehållet kan tas bort. Orsaken till detta kan vara att innehållet inte strider mot den aktuella webbplatsens användarvillkor och/eller strider mot tillämplig svensk lag, eller att webbplatsen inte responderar.

Vilka upplysningar behöver ni för att ta bort innehållet?
När vi kontaktar webbplatser och/eller sökmotorer kan vi behöva en fullmakt samt en kopia på en giltig id-handling för att få lov att föra din talan.

Gäller tjänsten för min familj?
Ja, tjänsten gäller alla i familjen förutsatt att ni ingår i samma hushåll och är boende på samma adress.

Hur gör jag när jag ringer till er från utlandet?
Då ringer du oss på +46 8 775 50 00.

SPÄRRTJÄNST

Vilka värdehandlingar kan jag registrera?
Du kan registrera svenska, norska, danska och finska bank- och kreditkort samt andra värdefulla dokument som till exempel pass, körkort, mobiltelefonnummer och mobilens IMEI-kod.

Om jag ringer in, blir alla mina kort spärrade då?
Nej, inte per automatik. Vi spärrar endast de kort som du vill att vi ska spärra och som du har registrerat i spärrtjänsten.

Är det en automatisk tjänst jag ringer till?
Nej, vi är bemannade dygnet runt så du får alltid personlig service när du ringer till oss.

Gäller tjänsten för min familj?
Nej, från och med 1 juni 2020 är tjänsten personlig och du kan endast registrera dina egna värdehandlingar.

Är det någon begränsning på hur många kort man kan registrera?
Nej, det finns inte någon övre gräns på hur många kort man kan registrera. Observera dock att du endast kan registrera svenska, norska, danska och finska bank- och kreditkort.

Hur registrerar man ett körkort/id-kort?
Välj att lägga till körkort i menyn. Sedan fyller du i ditt personnummer i det angivna fältet.

Kan man ”öppna” spärrade kort om man får tillbaka plånboken?
Nej, när ett kort är spärrat så måste man beställa ett nytt. Vår personal informerar dig om vilka kort som du själv måste beställa och vilka vi kan beställa åt dig.

Hur vet ni att det är jag som ringer?
Du identifierar dig med personnummer och vi ställer kontrollfrågor.

Vilka upplysningar behöver ni för att spärra mobilen?
Hur får jag fram IMEI-koden? Vi behöver telefonnummer, och gärna också vilken operatör det gäller, för att spärra abonnemanget. Själva telefonen kan också spärras om IMEI-koden är registrerad, men då måste det först göras en polisanmälan. För att få fram mobilens IMEI-kod slår du *#06#.

Vad innebär det att lägga en bevakning på ett personnummer?
I de fall id-handlingarna förloras kan vi lägga bevakning på ditt personnummer. Det görs hos de två största kreditupplysningsföretagen UC och Bisnode. Syftet är att hindra en person att söka kredit i ditt namn eller utge sig för att vara dig vid kreditköp.

Vad sker om jag förlorar ett kort som inte är registrerat hos er?
Om medlemskapet är giltigt och betalt hjälper vi dig självklart med de telefonnummer du behöver för att kortet ska kunna spärras. Men vi kan inte spärra kortet åt dig eller stå ansvariga för eventuellt missbruk.

Hur gör jag när jag ringer till er från utlandet?
Slå landskoden till Sverige, 00/+ 46 före vårt telefonnummer, och ta bort nollan i riktnumret. Det går också bra att ringa collect call om man önskar, då tar man kontakt med en operatör i landet man befinner sig i.

Hur kommer det sig att ni bara kan spärra skandinaviska kort?
Det är inte alla banker runt om i världen som godtar att andra än kortinnehavaren ringer och spärrar. Rutinerna är också olika från land till land. Vi väljer då att spärra kort där vi kan stå för kvalitet på spärrning, och det kan vi inom Skandinavien.

Vad händer om det skett missbruk av kortet innan jag ringer er?
Spärra kortet så snart du upptäcker att det är borta. Var noga med att följa kortutgivarens villkor för kortet och hur kort och kod ska bevaras. Spärra kortet omedelbart och gör alltid en polisanmälan.

Hur kan ett kort missbrukas om jag har varit försiktig med koden?
Det finns många sätt för hur ett kort kan missbrukas, bland annat via internet. Kortet kan också ha blivit utsatt för skimming, dvs att man har läst av kortets magnetremsa. Därför ska alltid kortet spärras omgående vid förlust, även om inte koden är på avvägar.

Varför spärrar ni inte kontot?
Ett konto kan inte spärras, det ska i så fall avslutas hos banken. Det är inte heller nödvändigt att spärra kontot, men däremot korten som är knutna till kontot.

Hur går jag tillväga för att registrera mina värdehandlingar?
För att registrera dina värdehandlingar behöver du logga in. Det gör du genom att logga in till dina personliga sidor på www.stopservice.se. För att logga in använder du BankID.

OBJEKTREGISTRERING

KAN JAG SPÄRRA VÄRDESAKER SOM JAG REGISTRERAR I OBJEKTREGISTRERING?
Nej. Objektregistrering gör inte att du kan spärra dina värdesaker utan tjänsten är till för att du ska kunna skapa ett digitalt arkiv över dina värdefulla ägodelar.

HUR KAN OBJEKTREGISTRERING HJÄLPA MIG OM JAG BLIR AV MINA VÄRDESAKER?
Skulle olyckan vara framme och du blir av med dina värdesaker kan ditt digitala arkiv vara till stor hjälp. Genom dina registreringar kan du se vad du hade för värdesaker, när de inhandlades och eventuella bilder och kvitton som du laddat upp. Ofta efterfrågas denna typ av information av försäkringsbolag varför det är bra att ha uppgifterna nära tillhands.

FINNS DET NÅGRA BEGRÄNSNINGAR PÅ VILKA/HUR MÅNGA VÄRDESAKER JAG KAN REGISTRERA?
Nej, det finns i dagläget inga begränsningar i varken antal eller gällande vilka sorters värdesaker du väljer att registrera.

Nyckelservice

HUR MÅNGA BRICKOR KAN MAN FÅ?
Det ingår 1 nyckelbricka utan kostnad i ditt välkomstpaket men du kan köpa till extra brickor till hela familjen för en engångskostnad av 45 kronor per bricka. Beställ genom att ringa oss på 08 775 50 00 eller genom att fylla i vårt kontaktformulär under Kontakta oss.

OM JAG FÖRLORAR MINA NYCKLAR, VAD HÄNDER DÅ?
Upphittaren ombedes att lägga nycklarna i närmsta brevlåda. De kommer därefter till oss. Vi kontaktar dig och skickar dina nycklar till dig med rekommenderad post.

JAG HAR HITTAT EN NYCKELBRICKA, KAN JAG FÅ UPPLYSNINGAR OM ÄGAREN FÖR ATT LÄMNA TILLBAKA DEM?
Av säkerhetsskäl lämnar vi aldrig ut våra kunders personupplysningar. Vi kan ta dina kontaktuppgifter och be kunden kontakta dig.

NÖDKONTANTER

Vad är Nödkontanter?
Det är ett räntefritt lån på upp till 10 000 kronor som vi kan ge dig i de fall där du befinner dig i utlandet och blir av med dina kort.

Tar det lång tid att få Nödkontanter?
I de flesta fall kan vi skaffa fram Nödkontanter inom några få timmar. Det förutsätter dock att du har tillgång till en telefon på den platsen du befinner dig.

Hur gör jag när jag ringer till er från utlandet?
Slå landskoden till Sverige, 00/+ 46 före vårt telefonnummer, och ta bort nollan i riktnumret. Det går också bra att ringa collect call om man önskar, då tar man kontakt med en operatör i landet man befinner sig i.

Planerat underhåll 14 december 2017
Mellan klockan 16.00 och 23.00 torsdagen den 14 december 2017 kommer vi att genomföra underhåll av den här webbplatsen.
Under denna period kommer sidan inte att vara tillgänglig men du är välkommen att ringa till oss för personlig service på telefonnummer 08-775 50 00.